Bæredygtig Scenekunst NU

Vi gør scenekunstbranchen bæredygtig

Casestudie i bæredygtig teaterproduktion

25. januar kunne Bæredygtig Scenekunst NU i forbindelse med Scenekunstens Branchemøde på Online KLIMAFESTIVAL fra Aveny-T præsentere det første casestudie i bæredygtig scenekunstproduktion. Nemlig MÆRKVÆRKs forestilling FRONTLØBERNE.

Casestudiet ligger til fri download for alle i scenekunstbranchen som ønsker at komme i gang med den bæredygtige omstilling.

Genveje