En bevægelse er sat i gang

Så er vi igang. CPH STAGE har netop afholdt et seminar om bæredygtighed. Med langt over 100 tilmeldte og internationale oplægsholdere var det en dag sat i bæredygtighedens tegn.

Over Zoom deltog både Ben Todd fra det Londonbaserede teater Arcola Theater, Louise Allen fra Green Adventures, et stort turnerende danseteater også fra England, begge talte om bæredygtig omstilling på produktionsniveau.

Desuden deltog Jordnær Creative og fortalte om deres arbejde med at gøre CPH STAGE bæredygtige. Vi samarbejder også med Jordnær Creative som har produceret materiale for os.

Til sidst viste vi filmen om “Guide til Bæredygtig Produktion” og talte efterfølgende med Anne Gry Henningsen, leder af teatret MærkVærk, som bliver det første teater i Danmark til at afprøve principperne i “Guide til Bæredygtig Produktion”.

Whitney Byrn, teaterforsker og ekstern lektor ved CBS står for at skabe et Case Study af hele produktionen. Afslutningsvis fik alle deltagere mulighed for at underskrive erklæringen om bæredygtig omstilling i scenekunstbranchen.

Vi på Bæredygtig Scenekunst NU er overvældede over den positive interesse og vilje til handling vi oplever på tværs af hele scenekunstbranchen.