Fire københavnske teatre i fuld gang med bæredygtig omstilling

De fire teaterchefer fra højre: Emmet Feigenberg, Eva Præstiin, Mette Wolf og Kasper Wilton. Foto: Frida Gregersen
 I slutningen af maj måned havde KbhT (Det Københavnske teatersamarbejde) indkaldt til medarbejderseminar for intet mindre end 120 medarbejdere fra teatrene Nørrebro Teater, Østerbro Teater, Folketeatret og Betty Nansen. 

Temaet for seminaret var bæredygtighed teaterproduktion. Indholdet af dagen var skabt i samarbejde mellem Bæredygtig Scenekunst NU og et planlægningsudvalg fra de fire teatre.
Desuden fungerede Jacob Teglgaard som moderator og vært på selve dagen.

Seminaret bestod af tre akter. Første akt koncentrerede sig om forskellige oplæg fra ind- og udland, blandt andet fortalte Paul Jozefowski fra National Theater i London om deres proces og de flotte resultater de allerede har opnået. Andet akt var en workshop hvor medarbejderne fordeltes i faggrupper og fandt frem til bæredygtige tiltag som kunne indføres med dags varsel og så bæredygtige tiltag som kunne indføres på sigt. Tredje akt var en paneldebat med spørgsmål fra salen og en refleksion over hvordan Det Københavnske Teatersamarbejde og de fire teatre kommer videre.

Der var stor tilslutning fra medarbejderne på de fire teatre til at gå aktivt ind i det bæredygtige arbejde. Både ledelse og medarbejdere er nu i fuld gang med det videre arbejde.

Og vi kan kun bifalde deres arbejde, da de nu er med til at inspirere resten af scenekunstbranchen.