Danmark får et center for bæredygtigt kulturliv

Den 22. september landede nyheden om at et politisk flertal har fundet 3 millioner kroner til at styrke kulturens rolle i den grønne omstilling. Kulturministeriet kunne melde ud i en pressemeddelelse at regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten er blevet enige om at støtte en række initiativer på kulturområdet.

I de sidste tre år har Bæredygtig Scenekunst NU kæmpet for at landets politiske beslutningstagere kunne se pointen i at vi har et samlende organ for kulturen, som kan understøtte den nødvendige bæredygtige omstilling i kultursektoren via CO2-beregninger, vidensdeling og ‘climate-literacy’. Men vigtigst af alt – et center, som kan præsentere de nye narrativer, som kan motivere den nødvendige adfærdsændring, vi som samfund må undergå for at imødekomme Parisaftalen.

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er enige om at prioritere 19 initiativer på det kulturelle aktstykke. Partierne vil afsætte penge til bl.a. at styrke kulturens rolle i den grønne omstilling.

I initiativbeskrivelsen står følgende: Bevillingen gives som et projekttilskud til udbud af etableringen af et Center for bæredygtighed i kulturen. Bevillingen kan anvendes til
dækning af drifts- og lønudgifter af tilbudsvinder ifm. etableringen af
centeret. Opgaven med at etablere centeret for bæredygtighed sendes i et åbent udbud. Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører udbuddet. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ida Auken, som er tidligere miljøminister og nuværende kulturordfører for Socialdemokratiet udtaler: “Kulturlivet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi nu laver et helt center for kulturlivets klimaindsats.”

Hos Bæredygtig Scenekunst NU kiggede vi fra starten til udlandet og så hvorledes organisationen Julie´s Bicycle har været en katalysator for grøn omstilling i kultursektoren i Storbritannien. Organisationen fungerer som forbillede for en dansk løsning. Et center som samler viden, erfaring og konkrete casestudier fra hele kultursektoren. Et center med fokus på det vi kalder Climate-literacy, en slags klimadannelse for kulturmedarbejderne i hele sektoren.

Klimamæssig bæredygtig indenfor kultursektoren er en kompleks størrelse, som både forholder sig til produktion, drift og turne. Men også materialer, cirkulær forretningsudvikling og genbrug.

Og vi kommer ikke uden om at CO2-beregninger og baseline analyser af den enkelte kulturinstitutions klimaaftryk er nødvendigt for at minimere udledninger.

Vi kommer heller ikke udenom at samarbejder og partnerskaber på tværs af kultursektoren bliver nødvendigt for at nudge materialeleverandører osv. Ligeledes er en tværsektoriel dialog i sektoren nødvendig for at skabe fx. fælles lagerløsninger eller fælles standarder for moduler til scenografi, således at cirkulering øges og spild mindskes.

Vi håber at et center for bæredygtigt kulturliv kan blive et nationalt hub, som tilbyder specifikke CO2-beregnere til de meget forskelligartede behov der er indenfor de enkelte brancher i kultursektoren.

Ligeledes håber vi at centret kan tilbyde uddannelse og seminarer inden for klimamæssig bæredygtighed. Og samtidig indsamle data og viden omkring kunsten og kulturens potentielt afgørende rolle i den generelle bæredygtige omstilling af samfundet.

Vi søger naturligvis udbuddet og glæder os over at landets politiske beslutningstagere endelig tør prioritere den klimamæssige bæredygtighed i kulturlivet.

Vi skal ikke bare skabe kunst og kultur fremover på bæredygtige vilkår, vi skal også formidle den bæredygtige fortælling til den brede offentlighed og dermed præge den offentlige diskurs. Vi tror at præsentationen af konkrete løsninger skaber håb. Og midt i denne urolige tid vi lever i med kaskader af kriser der vælter ind over os er håbet afgørende.

For skal vi lykkes med at komme i mål med 70/30 klimamålene, så skal der handling til. Tiden for mere snak og varm luft er ovre. Nu er tiden til handling. Og prisen for håb er at handle.