Grønt vejkort for kulturen i de nordiske lande

Deltag i ny undersøgelse og vær med til at sætte skub i udviklingen


Undersøgelsen er en del af Sustainable Lifestyle in the Nordic Region og gennemføres i alle de nordiske lande. Jo flere besvarelser vi modtager, jo mere specifik hjælp og støtte kan der fremover ydes til kulturaktører.

Undersøgelsen tager mellem 10-15 minutter at besvare.

Vi håber du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen.

Baggrund:

Som en del af programmet Sustainable Lifestyle in the Nordic Region, bliver der i de kommende måneder skabt et Grønt Vejkort for bæredygtige kulturoplevelser i Norden.

Hvad: Vejkortet skal tilbyde værktøj til praktisk klima- og bæredygtighedsarbejde i sektoren. Det er en målsætning at vejkortet skal bidrage til konkret praksisændring hos kulturinstitutionerne i Norden og målbare reduktioner i kulturinstitutioners klimaaftryk.

For hvem: Projektets hovedmålgruppe er nordiske kulturinstitutioner. Måden projektet organiseres på, skaber grundlag for samarbejde mellem institutioner og over landegrænser, i arbejdet med de vigtige udfordringer der er forbundet med at skabe flere bæredygtige kulturoplevelser. 

Fremdrift: Planen er at Det Grønne Vejkort udvikles henover de næste 6 måneder, med publicering i september og oktober. Der vil i de næste måneder blive arrangeret digitale workshops og en fysisk konference i området Malmø/København i juni.

Projektledelse og styringsgruppe: Projektet har en projektledelse bestående af Inger Smærup Sørensen (DK/FO) og Linneá E. Svensson (NO/SE). Styringsgruppen består af repræsentanter fra de nordiske lande, hvor den danske repræsentant er Jacob Teglgaard, leder af Bæredygtig Scenekunst NU.