Events

Læs mere om aktuelle events og klimasaloner

JANUAR

NORDISK KONFERENCE OM BÆREDYGTIGHED I KULTURLIVET 

Nyt Grønt Vejkort for kulturlivet i Norden

Se med på online stream d. 16. kl 10-16

Herunder finder I link til stream. OBS – scroll ned på siden og find videolinket.

Som en del af programmet Sustainable Lifestyle in the Nordic Region, bliver der i de kommende måneder skabt et Grønt Vejkort for bæredygtige kulturoplevelser i Norden.

Om Grønt Vejkort for bæredygtige kulturoplevelser i Norden:

Hvad: Vejkortet skal tilbyde værktøj til praktisk klima- og bæredygtighedsarbejde i sektoren. Det er en målsætning at vejkortet skal bidrage til konkret praksisændring hos kulturinstitutionerne i Norden og målbare reduktioner i kulturinstitutioners klimaaftryk.

For hvem: Projektets hovedmålgruppe er nordiske kulturinstitutioner. Måden projektet organiseres på, skaber grundlag for samarbejde mellem institutioner og over landegrænser, i arbejdet med de vigtige udfordringer der er forbundet med at skabe flere bæredygtige kulturoplevelser. 

Fremdrift: Planen er at Det Grønne Vejkort udvikles henover de næste 6 måneder, med publicering i september og oktober. Der vil i de næste måneder blive arrangeret digitale workshops og en fysisk konference i området Malmø/København i juni.

Projektledelse og styringsgruppe: Projektet har en projektledelse bestående af Inger Smærup Sørensen (DK/FO) og Linneá E. Svensson (NO/SE). Styringsgruppen består af repræsentanter fra de nordiske lande, hvor den danske repræsentant er Jacob Teglgaard, leder af Bæredygtig Scenekunst NU.

FEBRUAR

Lancering af den danske Theatre Green Book

Mandag d. 13. Februar kl. 16.00-18.00

Gamle Scene, Tordenskjoldsgade 8, sceneindgang

OBS: Ankomst mellem 15.30 – 15.50 – der bliver ikke lukket ind efter kl. 15.50 

Tilmelding påkrævet – ingen adgang uden tilmelding

S.U. senest d. 10. februar.

Send mail med navn, titel, beskæftigelse til info@baeredygtigscenekunst.nu  

Theatre Green Book udspringer af et mangfoldigt samarbejde mellem en lang række teatre, brancheorganisationer, fonde m.fl. i England og Skotland.

Det er det mest gennemarbejdede redskab til grøn omstilling for teatre, hvad angår produktion, daglig drift samt bygningsdrift.

Det er vores store fornøjelse, at vi kan lancere og præsentere den første danske oversættelse af Theatre Green Book på Det Kongelige Teater d. 13. februar kl. 16-18.

Vi får besøg af en af hovedaktørerne bag Theatre Green Book, Paddy Dillon, som vil lave et oplæg om, hvordan man kan skabe bæredygtige teaterproduktioner.

Paddy Dillon er prisvindende teaterarkitekt. Han er næstformand for UK’s Theatres Trust og leder af International Theatre Engineering and Architecture Conference.

Dertil vil en række ansatte på Det Kongelige Teater fortælle om deres arbejde med Theatre Green Book.

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første netværksmøde med endnu mere konkret, praksisnær viden til arbejdet med den grønne omstilling i dansk scenekunst.

PROGRAM

Præsentation og velkomst v/Bæredygtig Scenekunst NU

Præsentation af Theatre Green Book, sustainable production v/ Paddy Dillon

Samtale om brug af Theatre Green Book

Sanne Brodersen, produktionschef på Det Kgl. Teater
Kim Fridbjørg, Chef for grøn omstilling på Det Kgl. Teater
Mikkel Rubæk, producent på Det Kgl. Teater 

Moderator: Jacob Teglgaard

Kort præsentation af den danske version af Theatre Green Book

Afrunding v/ Anna-Kathrine Madelung, Eco-manager hos Teater Hund & Co.