Guide til bæredygtig produktion

Denne guide indeholder en opdateret og omfattende vejledning, som har til formål at hjælpe dig med at implementere bæredygtig praksis i hjertet af din produktion, uanset hvilken del af processen du arbejder med. 

Om guiden

En holistisk bæredygtig produktion forholder sig til alle tre bundlinjer i en bæredygtig udvikling:

  • Den klima- og miljømæssige
  • Den økonomiske
  • Den sociale

Derfor vil det også fremgå af denne guide, at ved at forholde sig til klimamæssig bæredygtighed, vil den økonomiske bundlinje og den sociale bundlinje naturligvis blive påvirket. Det være sig inden for arbejdspraksis, social retfærdighed, ligestilling og mangfoldighed.

Co2-aftrykket bruges som markør for målbar reduktion på den klimamæssige bundlinje, men omfatter ikke alle klimamæssige aspekter. For teaterfagfolk kan arbejdet med at skabe en bæredygtig produktionsproces være en oplagt mulighed for at påvirke forsyningskæden og skabe en mere robust og bæredygtig økonomi, som kan sikre at teatrene i fremtiden fortsat kan skabe kunst af høj kvalitet.  

Denne guide fokuserer specifikt på en teaterproduktions klima- og miljømæssige bæredygtighed – og enhver omtale af `bæredygtighed´ skal læses som sådan.

Guiden er kondenseret til tjeklister til hver faggruppe i produktionsprocessen, og er opdelt i præproduktion, produktion og postproduktion. 

Denne guide tager ofte udgangspunkt i produktioner skabt af teaterhuse, og vi ved at mange producenter ikke nødvendigvis har en bygning at producere til. Ligeledes tager guiden også udgangspunkt i at man har en stor stab. Det ved vi også kun er de færreste beskåret. Derfor beder vi også om at man tilpasser guiden til sin produktions størrelse. 

Vi anerkender, at hver organisation og teater er forskellige steder i den bæredygtige omstilling, så vi har også kategoriseret hvert punkt på tjeklisterne i tre farvekoder.

Al god praksis starter med ”Det bæredygtige udgangspunkt”, derefter kan man blive ”Branchens gode eksempel” og vil man lægge sig i selen, så bliver man en af ”Frontløberne”

Hver tjekliste beskriver kronologisk forslag til bæredygtige handlinger i produktionsprocessen, derfor har vi ikke samlet forslagene i farvegrupper.

Hver faggruppe har sin tjekliste, hvorfor der kan være noget gentagelse – vi forventer ikke at du skal læse hele guiden fra start til slut men at du fokuserer på dit fagområde.

Vi anerkender, at bæredygtighed i produktionsøjemed må konkurrere med andre prioriteter. Så med det in mente har vi stillet et rigt udvalg af bæredygtige muligheder til rådighed, så du kan fortsætte med at skabe flere forestillinger for færre økonomiske og bæredygtige omkostninger langt ind i fremtiden.

Der er mange, som har bidraget med viden og ekspertise for at skabe denne guide. Vi vil først og fremmest takke Alison Tickell, grundlægger og leder af Julie’s Bicycle, for tilladelse til at benytte os af forlægget ”Sustainability Production Guide” og for samarbejdet.

Desuden skal scenekunstbranchens fagforbund takkes.

Denne guide vil fortsætte med at blive opdateret, bl.a. med case studies fra diverse danske teatre.

Vil du modtage den nye guide om bæredygtig scenekunstproduktion, så udfyld følgende form

Videointroduktion