Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i klimakrisen set fra et teaterperspektiv med øvelser på gulvet og ved tavlen.

Formålet er at vise, hvordan teatret, gennem æstetiske og sceniske virkemidler, kan italesætte vigtige samfundsmæssige udfordringer og sætte problemer til debat.

Materialet sigter endvidere på at aktivere krop og stemme og give eleverne redskaber til at tage ordet i større forsamlinger og give udtryk for deres holdninger.

Det er vores ambition, at de unge får et udgangspunkt for videre refleksion, stillingtagen og handlen i deres liv, samtidig med at de får værktøjer til at at bruge talen som en demokratisk stemme.

Skabt i samarbejde med teaterpædagog Karen Zenia Hal Hermansen.

Download undervisningsmateriale (pdf)

Video

Introduktion

1. Grounding

2. Udtale

3. Mimik

4. Undertekster

5. Vejrtrækningsøvelse