Vi tilbyder

Bæredygtighed kan være et kompleks og uoverskueligt tema. Hvordan griber man det bedst an? Hvilke tiltag og forandringsprocesser sikrer den største reduktion af teatrets klimaaftryk? Spørgsmålene er mange.

Vi har ikke alle svarene på forhånd, men vi har kompetencerne og erfaringen til at kunne rådgive og vejlede dit teater i processen henimod en varig bæredygtig omstilling.

Vi har stor viden og erfaring med at rådgive teatre både på ledelses, administrations- og produktionsniveau.

Sammen med arbejdsgiver- og brancheorganisationen Dansk Teater har vi udviklet initiativet ‘en fremtid med bæredygtig scenekunst’.

I den forbindelse har vi udarbejdet en række skræddersyede forløb designet til at hjælpe alle de teatre, som har tilsluttet sig initiativet.

Herunder finder i en oversigt over nogle af de ydelser vi tilbyder:

Medarbejderseminar

Vi skaber en dag for alle teatrets medarbejdere med fokus på at skabe engagement, øge den fælles viden om bæredygtighed og igennem workshops tage hul på det konkrete arbejde med at indføre bæredygtige tiltag i alle teatrets afdelinger. Gennem oplæg, workshops og debatter sørger vi for at lave det rigtige afsæt for teatrets interne arbejde.

At skabe en bæredygtig flagskibsproduktion

Vi tilknyttes en teaterproduktion fra start til slut og rådgiver hele processen med at skabe en bæredygtig teaterproduktion. Som rådgivere har vi det fulde ansvar for at følge produktionen til dørs og monitorere klimaaftrykket på de områder der besluttes i fælleskab med produktionsledelsen.

Ledernetværk

Vi faciliterer netværksmøder for op til 6 teaterledere som mødes 4 gange om året. Formålet er at styrke vidensdeling, erfaringsudveksling og lave processtrategi for teatrenes bæredygtige arbejde. For som vi siger: ‘Flere ved mere’ og der kan være store økonomiske besparelser at finde ved at samarbejde og finde fælles løsninger.

Kortlægning af teatres strategi og handlingsplan

Vi lægger en bæredygtighedspolitik og handlingsplan for hele organisationen i samarbejde med ledelsen.

Seminar om at indsamle data og monitorere klimaaftryk

Vi underviser nøglemedarbejdere på et seminar om bæredygtighed i at indsamle data og monitorere klimaaftryk indenfor drift og produktion således at man bliver selvkørende.

Udvikling af bæredygtigheds- politik og handlingsplan på teatrets afdelinger

Seminar for nøglemedarbejdere. Vi mødes efterfølgende med repræsentanter for de enkelte afdelinger 2 gange om året og følger op på deres bæredygtighedspolitik og handlingsplan på et fællesmøde.

Oversigt over teatre vi har lavet projekter for:

 • Aarhus Teater
 • Det Kongelige Teater
 • Østerbro Teater
 • Nørrebro Teater
 • Folketeatret
 • Betty Nansen Teater
 • Malmø Operaen
 • Teater Katapult
 • Don Gnu
 • Teater Apropos
 • Svalegangen
 • Teater Jævn
 • MærkVærk
 • Teaterhuset Filuren