Vores vision og mission

Hvad er vores VISION?

Den danske scenekunstbranche skal være den førende bæredygtige kunstbranche i verden 

Hvad er vores MISSION?

At Bæredygtig Scenekunst NU bliver scenekunstbranchens uafhængige platform, som organiserer, monitorerer og vejleder den bæredygtige omstilling i branchen.

At introducere og udbrede Co2-monitoreringsværktøjet Creative Green Tools* til branchen, så alle anvender det samme værktøj.

Hvad er vores MÅL?

At introducere Guide til bæredygtig produktion* til alle danske teatre i sæson 20/21.

At oversætte Creative Green Tools i samarbejde med Julie’s Bicycle og Analyse & Tal

At skabe en platform for efteruddannelse i bæredygtighed for de forskellige faggrupper i scenekunstbranchen.

At udvikle en bæredygtighedspulje i samarbejde med Statens Kunstfond, der understøtter konkrete “case studies” for bæredygtig produktion.

På sigt at indføre en række generelle bæredygtighedskrav, der skal imødekommes ved ansøgninger hos Statens Kunstfond.

At udvikle handlingsplaner og strategier for branchens omstillingsproces i samarbejde med WorldPerfect

*) Creative Green Tools og Sustainable Production Guide (Guide til bæredygtig produktion) er udviklet af Julie’s Bicycle, London.

_____________________________________________________

Samarbejdspartnere:

Julie’s Bicycle
WorldPerfect