Ny klimarapport er rystende læsning

I sommerferien har vi alle været vidne til nyhederne om ekstreme oversvømmelser i det vestlige Tyskland og Belgien, og i Kina. Vi har set de enorme skovbrande i Californien og Grækenland.

Mandag d. 9. august udkom første del af den nye hovedrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC.
Rapporten gør status over klimaudfordringerne og i denne første delrapport kommer hovedpointerne af de mere end 3000 siders tekst. Fokus er her på sammenhængen mellem den menneskeskabte Co2-udledning og ekstreme vejrhændelser. 
 Rapporten fremhæver nogle vigtige konklusioner som vi viderebringer her:

  • Den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader i de tidlige 2030’ere i alle scenarier på nær det mest pessimistiske, hvor den vil stige endnu mere. 
  • Den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede, med mindre der sker store reduktioner af drivhusgasser i de kommende årtier. I værste fald stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader inden år 2100.
  • Enhver forøgelse af den globale opvarmning vil betyde, at de ekstreme vejrfænomener bliver hyppigere.
  • Menneskelig indflydelse har utvetydigt opvarmet klimasystemet, og udbredte og hastige opvarmninger har allerede fundet sted.

Gretha Thunberg udtalte i forbindelse med offentliggørelsen følgende:
“IPCC’s rapport indeholder ikke virkeligt store overraskelser. Den bekræfter hvad vi allerede ved fra tusindvis af tidligere rapporter og studier – at vi er i en global nødssituation.
Den fortæller os ikke, hvad vi skal gøre. Det er op til os at være modige og tage beslutninger baseret på de videnskabelige beviser, der bliver fremlagt i denne rapport. Vi kan stadig undgå de værste konsekvenser, men ikke hvis vi fortsætter som i dag, og ikke uden at behandle krisen som en krise.”

En 81-årig kvinde ser til mens skovbranden nærmer sig hendes hus på øen Evia i Grækenland. Foto: Konstantinos Tsakalidis